Emma Caroline Deichmann

Emma Caroline Deichmann
Født 8. februar 1994

Utdannelse ved Teaterhøgskolen, KHIO (2017-2020)

Aktuell i:

Nyutdannet skuespiller som debuterer på Trøndelag Teater i rollen som Hilde Wangel i Henrik Ibsens Fruen fra havet på Gamle Scene i høst.

Har medvirket i: