Antigone

av Sofokles

Spilles på Gamle Scene

9.9.09 - 24.10.09

Varighet

1 time og 30 minutter. Spilles uten pause

Priser

Ordinær: 220,- Honnør: 180,- Barn / student: 160,- Grupper over 10: 190,-

Den forviste Kong Ødipus hadde to døtre, Antigone og Ismene, og sønnene Eteokles og Polyneikes. I kampen om byen Teben, blir begge brødrene drept. Den nye kongen Kreon nekter å begrave Polyneikes fordi han hadde kriget mot sitt eget folk. Antigone trosser kongens forbud, og som en symbolsk handling strør hun støv over liket til sin bror. Hun blir fengslet og dømt til døden.

Sofokles skuespill er skrevet for over 2000 år siden. Det er blitt spilt jevnlig opp gjennom tidene, og i det 20-århundre har det toppet seg med en Antigone-boom på teatre verden over. Hva er det som gjør at stykket er aktuelt også i dag? Er det fordi vi stadig blir konfrontert med makthavere som bevisst eller ubevisst tar fatale beslutninger? Er det fordi vi kan straffes, selv om vi moralsk sett har handlet riktig og i tråd med vår samvittighet? Kan vi settes i fengsel eller til og med bli dømt til døden for våre overbevisninger? Har vi et vanntett rettssystem i Norge som kan forhindre at urett finner sted?

Spørsmålene rundt skuespillet er mange, og svaret må man selv finne ut fra historien om Antigone og hennes skjebnesvangre korte liv. For Sofokles presenterer ikke et entydig svar eller løsning på konfliktene, men stiller dem åpen for debatt.