Nils Johnson

Nils Johnson
Født 19. juni 1956

Utdannet ved Statens Teaterhøgskole 1977 - 1980

Etter endt skuespillerutdanning var han engasjert ved Nordland Teater og Hålogaland Teater før han ble ansatt her på Trøndelag Teater i 1989. Hos oss var han blant annet å se i Jim Cartwrights Gata, Brynjar Aas Tørst, Olav Duuns Medmenneske og Nina Valsøs Ubuden gjest. Her ble han helt til han ble ansatt som teatersjef på  Hålogaland Teater i Tromsø i 2001 – bl.a med ansvar for å bygge opp det nye teaterbygget der. Etter åtte år som teatersjef har han vært tilknyttet bl. a Nationaltheatret som skuespiller. I 2012  gjestet Johnson oss som Pastor Manders i Ibsens Gjengangere. I 2017 gjestet han oss på ny i Søndagsskolen.