Telefon og adresser

Postadresse:
Postboks 3549 Leutenhaven, 7419 Trondheim

Organisasjonsnummer:
916914261

Fakturaadresse:
PDF-faktura sendes til faktura@trondelag-teater.no
E-fakturaadresse: EHF: 916914261

Besøksadresse:
Prinsens gate 18/20, Trondheim

TELEFON

Resepsjon/sentralbord:
Tlf: 73 80 51 00

BILLETTBESTILLING
Tlf.: 73 80 50 00

E-POSTADRESSER

Teatersjef: Elisabeth Egseth Hansen

Direktør: Berit Tiller

Økonomisjef: Jon Kristoffer Stokkan
Økonomikonsulent: Jan Refsnes
Regnskapsleder: Merete Haugen Ruud

Produksjonsteknisk sjef: Jomar Johansen

Lydavdeling
Lysavdeling
Malersal
Salmaker
Sceneteknikk
Smie
Snekkeravdeling
Kostymeavdeling

Plansjef: Guro Store

Førsteinspisient
Rekvisittavdeling
Maskeavdeling
Påklederavdeling

Markeds- og kommunikasjonssjef (vikar): Jon Kristoffer Stokkan

Informasjonsrådgiver og presseansvarlig: Sissel Grønlie
Markedskonsulent: Geir Schønberg
Salgs- og markedsmedarbeider: Heidi Strand
Avd. leder billettluke og teaterverter: Inger Teigland
Marked
Informasjon
Billettluka  73 80 50 00
Salgssjef for næringsliv og offentlig sektor: Bente Dyrseth

Dramaturgiat: dramaturgiat@trondelag-teater.no

Dramaturg: Kristoffer Spender
Dramaturg: Per Ananiassen
Dramaturg: Mina Rype Stokke

Driftssjef: Tor Eriksen

Renholdsavdeling
Vaktmester