Styre, ledelse og selskapets vedtekter

Trøndelag Teaters styre:

Terje Roll Danielsen (styreleder)
Tore O. Sandvik (nestleder)
Leif Inge Bjerkan (styremedlem)
Turid Stenseth (styremedlem)
Solvor Amdal (styremedlem)
Mira Dyrnes Askelund (styremedlem)*
Anders Schille (styremedlem)*
(* ansattrepresentant)

 

Trøndelag Teaters ledelse:

Teatersjef: Elisabeth Egseth Hansen
Direktør: Berit Tiller

 

Trøndelag Teaters vedtekter:

Trøndelag Teaters vedtekter pr. 7.  juni 2019

 

Protokoller generalforsamlingen:

Generalforsamling Trøndelag Teater 7. juni 2019