Styre, ledelse og selskapets vedtekter

Trøndelag Teaters styre:

Roar Leinan (styreleder)
Åse Ryvarden (nestleder)
Ellinor Marita Jåma (styremedlem)
Inger Sætherø (styremedlem)
Daniel Johansen (styremedlem)
Steffen Telstad (styremedlem)*
Øyvind Brandtzæg (observatør)*
(* ansattrepresentant)

Varamedlemmer i nummerert rekkefølge:

1. Arne Fagerholt
2. Asieh Amini
3. Ernst Wiggo Sandbakk

Valgkomité:
Monica Stendahl Rokne
Anne Kristine Børresen
Øyvind Anda

Trøndelag Teaters ledelse:

Teatersjef: Elisabeth Egseth Hansen
Direktør: Berit Tiller

Trøndelag Teaters vedtekter:

Trøndelag Teaters vedtekter pr. 21.  februar 2022

Protokoller generalforsamlingen:

Generalforsamling Trøndelag Teater 22. april 2022