Styre, ledelse og selskapets vedtekter

Trøndelag Teaters styre:

Roar Leinan (styreleder)
Åse Ryvarden (nestleder)
Ellinor Marita Jåma (styremedlem)
Ingrid Sætherø (styremedlem)
Daniel Johansen (styremedlem)
Steffen Telstad (styremedlem)*
Janne Kokkin (styremedlem)*
(* ansattrepresentant)

Varamedlemmer i nummerert rekkefølge:

1. Arne Fagerholt
2. Asieh Amini
3. Ernst Wiggo Sandbakk

Varamedlemmer kunstnerisk ansatte:
1. Emil Olafsson
2. Synnøve Fossum Eriksen

Varamedlemmer øvrige ansatte:
1. Ingeborg Hopshaug
2. Sissel Grønlie

Valgkomité:
Monica Stendahl Rokne
Anne Kristine Børresen

Trøndelag Teaters ledelse:

Teatersjef: Elisabeth Egseth Hansen
Direktør: Berit Tiller

Trøndelag Teaters vedtekter:

Trøndelag Teaters vedtekter pr. 21.  februar 2022

Protokoller generalforsamlingen:

Generalforsamling Trøndelag Teater 22. april 2022