Styre, ledelse og selskapets vedtekter

Trøndelag Teaters styre:

Roar Leinan (styreleder)
Solvor Ingjerd Amdal (nestleder)
Åse Ryvarden (styremedlem)
Emil Raaen (styremedlem)
Helle Moen (styremedlem)
Mira Dyrnes Askelund (styremedlem)*
Anders Schille (styremedlem)*
(* ansattrepresentant)

Varamedlemmer i nummerert rekkefølge:

1. Arne Fagerholt
2. Ingrid Sætherø
3. Ernst Wiggo Sandbakk

Valgkomité:
Monica Stendahl Rokne
Anne Kristine Børresen
Øystein Eide

Trøndelag Teaters ledelse:

Teatersjef: Elisabeth Egseth Hansen
Direktør: Berit Tiller

Trøndelag Teaters vedtekter:

Trøndelag Teaters vedtekter pr. 7.  juni 2019

Protokoller generalforsamlingen:

Generalforsamling Trøndelag Teater 7. juni 2019