Vildanden (2007)

av Henrik Ibsen

Spilles på Gamle Scene

27.10.07 - 8.1.08

Varighet

2 timer 20 minutter inkludert pause

Priser

Ordinær: 295,- Honnør: 210,- Barn / student: 160,- Grupper over 10: 255,-

Gregers Werle kommer etter 17 års fravær tilbake til hjembyen. Han tar kontakt med barndomsvennen Hjalmar Ekdal. Hjalmar lever et nøysomt, men tilsynelatende lykkelig familieliv sammen med faren, datteren Hedvig og sin kone Gina, tidligere hushjelp hos familien Werle.

Under et oppgjør med sin far, grosserer Werle, får Gregers vite at det var ham som satte Hjalmar i stand til å gifte seg. Hvilke motiver hadde grossereren for å være så rundhåndet? Hvorfor gir han gamle Ekdal skriveoppdrag til en betaling langt over det som rimelig er? Og hvorfor beslutter han seg til å sikre Hedvig økonomisk resten av hennes liv?

Gregers er meget sannhetskjærlig, og han ser det som sin misjon å åpne øynene til de mennesker som foretrekker å holde dem lukket. Men det kan være livsfarlig å gripe inn i andres liv uten å kjenne dem til bunns. Stykkets dr. Relling ser det, men klarer ikke å avverge den katastrofen som følger av Gregers «akutte rettskaffenhetsfeber».

I en spenningsfylt atmosfære og med et rikt persongalleri har Ibsen skapt et drama med en problemstilling som er like aktuell i dag som den gang det ble ført i penn i 1884: Hvilken verdi har sannheten for oss? Er det riktig å ta livsløgnen fra et menneske som ikke kan leve uten selvbedrag? Hvis Gregers Werle hadde holdt sin «ideale fordring» unna, så ville kanskje livet på loftet hos familien Ekdal og alle duene, kaninene, hønene – og villanden, fortsatt vært et slags lykkelig familieliv. Hvem vet?