Per Bogstad Gulliksen

Per Bogstad Gulliksen
Født 13. september 1968

Utdanning ved The Arts Educational Drama School, London, UK (1992-95) og Teaterhøgskolen, KHiO (2013-15)

Per Bogstad Gulliksen har mastergrad i skuespillerfag fra Teaterhøgskolen, KHIO 2015. Han har vært engasjert som skuespiller ved bl.a Nationaltheatret, Den Nationale Scene, Nordland Teater, Hordaland Teater, Dramatikkens Hus, Nordic Black Theatre, Black Box Teater, Festspillene i Bergen, Festspillene i Nord-Norge og Stamsund Int. Teaterfestival. Han har regelmessig jobbet i en prosjektbasert og post-dramatisk tradisjon; i Claire de Wangens site-spesific Messels Memorandum (2010), Tore Vagn Lid / Transiteatret-Bergens Fatzer (2012) samt med Grusomhetens Teater i Amazonas (2011) og Visions of Kerouac (2017). Eksempler på tv- og filmarbeid er Monster (NRK, 2017) og The Bird Catcher (2018). Han spilte Den Feite Fyrsten i Den kaukasiske krittringen på Nationaltheatret (2020) og hadde rollen som Skalden i Det Nye Teaterkompaniets Kampen om prinsesse Kristina på Slottsfjellet, Tønsberg (2021). Han spilte rollen som Futen i Kinnaspelet ved Teater Vestland (2022). Han ble tildelt Statens kunstnerstipend – Arbeidsstipend i 2017 og 2019. Per 2022 er han ansatt i SKUDA Skuespiller- og danseralliansen. 

Per Bogstad Gulliksen debuterte på Trøndelag Teater i stykket Kong Ubu i januar 2018 og spilte senere Rabbien i Spelemann på taket. Samme år var han å se i to Hovedscene-oppsetninger, Medmenneske og Nøtteknekkeren. I 2022 var han tilbake på Trøndelag Teater som Sganarelle i Don Juan, og denne våren er han å se både Ibsens Kongsemnene og nye forestillinger av musikalen Så som i himmelen.