Ole Martin Aune Nilsen

Ole Martin Aune Nilsen
Født 23. juni 1978

Utdannelse ved London Academy of Music & Dramatic Art (LAMDA) (2003 - 2005), Romerike Folkehøgskole og mellomfag Drama/Teater ved NTNU

Ole Martin debuterte på Trøndelag Teater i Les Misérables våren 2006. Senere har han spilt Hertugen av Burgund i Kong Lear, Den tredje mannen i Johan Harstads Washingtin, i runde to av Trondheim Open. I forrige sesong spilte han i Peter Shaffers Equus, i Dickens’ Et juleeventyr, i Johan Bojers Den siste viking – som fiskeren Henrik Rabben – og til slutt nattklubbeieren Max i musikalen Cabaret.

I høst spiller Ole Martin  Anders i Lars Noréns stykke Kulde.