Christian Eidem

Christian Eidem

Født: 26.november 1994


Utdannet ved Det Multinorske (2018-2021)

Skuespiller utdannet ved Det Multinorske, en skole tilknyttet Det Norske Teatret. Gjennom utdanningen har han vært med i Bienes historie. Etter endt skolegang har han medvirket i Min venn romvesenet og Leve republikken på Det Norske Teatret.

Debuterte på Trøndelag Teater i 2022 som Angelot i Don Juan, senere har han vært å se i Molières komedie Misantropen. I høst medvirker han i Lisa Lies Svingende skygger.