Berre kjærleik og død (2000)

av Ingar Sletten Kolloen - med innslag av Tor Jonsson-tekster

Spilles i Teaterkjelleren

11.10.00 - 10.3.01

Priser

  Sensommeren 1950 innledet dikteren Tor Jonsson og journalisten Ruth Alvsen et forhold i Oslo. En by han hadde flyttet til etter å ha tatt et dramatisk farvel med hjembygda Lom. Et halvt år senere tok han livet sitt.

  I løpet av dette halve året skrev Tor Jonsson en rekke dikt, brev og selvbiografiske prosatekster. Her skildrer han med nådeløs ærlighet lengselen etter en hånd å holde i. Den brusende gleden når han endelig møter en kvinne som strekker ut begge hendene mot ham. Og fortvilelsen, angsten og skammen når hun begynner å trekke seg unna.

  Disse tekstene er karakterisert som et av de sterkeste vitnesbyrd som finnes fra et desperat menneskes kamp for kjærligheten og etterhvert livet.

  I 50 år har Tor Jonssons dagbokskriving rystet og facinert, men også trøstet og inspirert stadig nye mennesker i egen livskamp. For Tor Jonssons genialitet er nettopp å omskape egen lengsel til noe som ikke bare berører, men angår oss alle.

  Nå slipper vi Tor Jonson inn i teatret med sin versjon av hva som skjedde. Hvor sann er den i beskrivelsen av Ruth Alvsens rolle i dette kompliserte kjønnsspillet? Gir dikteren med sin brilijante bruk av ord de beste kortene til seg selv? Tar han rett og slett siste stikk både fordi han skrev sin versjon, og fordi han avsluttet det hele på den måten han gjorde?

  I forestillingen Berre kjærleik og død blir du konfrontert med disse spørsmålene, i møte med Wenche Strømdahl som Ruth, og en annen person som krever å bli hørt, i Ingar Sletten Kolloen / Bjørn Jenseg / Hallbjørn Rønnings skikkelse. Forfatteren, Ingar Sletten Kolloen, er en allsidig mann, høyt og lavt i norsk kulturliv. Han har skrevet en biografi om Tor Jonsson, som kom ut på Det Norske Samlaget i 1999. Den blir rost i skyene av samtlige bokanmeldere.

  MEDVIRKENDE

  Ingar Sletten Kolloen
  Bjørn Jenseg

  Regi Nora Evensen
  Musikk Jarl Strømdal