Gleditschkonferansen 2023

Spilles Gamle Scene

Vises fra 7. oktober

Priser

    Trøndelag Teaters «Gleditschkonferansen» arrangeres hvert år i oktober. Konferansen skal skape debatt om og innsikt i teatrets grunnleggende mandat som er å være infrastruktur for ytringsfrihet. I navnet til teatrets grunnlegger og første sjef, Henry Gleditsch, reflekteres det over teater som rom for frie ytringer i det offentlige rom. Henry Gleditsch ble henrettet av de tyske okkupantene 7. oktober 1942 for sin sivile motstand mot okkupasjonsmakten.

    Gleditsch er for teatret i dag ikke bare en viktig del av historien. Han er symbol på viljen og motet til å holde teatret som kunstytringsarena autonom.

    Bakteppet for konferansen i 2023 er krigen i Ukraina, og temaet i år er kunst, sannhet og autonomi i krig og konflikt.

    Tid: Lørdag 7. oktober kl. 12 – 16