Alle tiders julebord 2019

Gjestespill med Hans Petter Nilsen og Ivar Nergaard

Spilles Gamle Scene

20.11.19 - 14.12.19

Varighet

Ca. 2 timer 5 minutter inkludert pause

Priser

 • Ordinær

  480,-

 • Honnør

  480,-

 • Barn /
  student

  480,-

 • Grupper
  Over 10

  480,-

Herrene i Lager & Angeros, Svein Berg (Hans Petter Nilsen) og Kjell Rune Fjøstoft (Ivar Nergaard), inviterer igjen til ellevill førjulsmoro på Gamle Scene.

Forestillingen er både en tradisjon og en kultklassiker. Hva finner de på i år?

Gjestespill fra Adamseplene på Gamle Scene 20. november – 14. desember

Heisen sveisan, kjære aille sammens!

Akkerat, da e ongan parkert, såmmertrusa jømmt, å du kjeinne att de rykke littegrainne i råkkefotn, itj sainnt? Klar fårr julemusikk å et par svisker ve sia av akevittn sin?

Hieh-hieh-hieh. Jæveli bra!

Vi glær oss så gæli, vi guttan i Lager å Angeros å, først å fræmst mæ da: Sevein Bærg, førtini, fra Trånnjæmm, å min partner in kraim: Tjell Rune Fjøøståfft, fæmti å nåkka, fra Fjøøståfft neppå Suinnmøøre.

De e jo vi toan såmm har arrangsjert herre julekonsærtan på divværes plassa roinnt i byyn de siste tjue åran. (Ja, å hainn derre Ole Daln da, men hainn jeills jo itj, hainn lage jo bare et sånt tjendis-fesjå fra midterste hylle me artista som jikk ut på dato i nittnsøttini, ikke sainnt).

Å i år så e vi tebake på sælveste Gamle Sene ætter å ha vaka litt roinnt på et par hotælla nånn år. Fårr å si de sånn: hotæll e væll å bra, men steike kor lei mainn bli av å itj smør på brøsjiva si sjøl, eiller fårr æssn, de jør mainn jo på hotæll, værtfaill i Trånnjæmm, påænge e: i pærrioda e de bare digg å vær jæmm, ikke sainnt?

Å sånn føle vi at de e på teatere, vi føle oss rættåslætt jæmm, spessielt på gammelsenen, fårr deinn ligg utruli nære baarn, sjønne? Akke å halllitera kåmming jår wei, ikke sainnt? Å viss vi får opprætta like go kontakt me hu nye teatersjæfen, hu Hansen, såmm vi hadd me’n Seletun fra Bærgen, så trur æ vi kainn få jokka opp økkenemien i musikksjåvve vårres på et sånt nivå att vi kainn få te et ansteinndi nivå på musikeran å sangeran. Å de hadd jo vært arti da. Me go musikk, mene æ.

Kveilln bli feit uansætt, de e bare å hiv innpå en ribbekvast å en sosiss, bare vær opps på at derre ølglassan på Røst kjæmm me nånn ailldeles ailltfårr tyinne stetta, så dokker må itj finn på å skål me kværainner, bare si Heisen Sveisan å svælg.

Greitt, da trur æ vi har gått jænnom de viktikste før sesånngstart!

Fjøståfft hilse, hainn e på dobørstemæsse i Råvaniemi!

Sneiks, som ongan si.

På vægne av store dela av Lager å Angeros, (primært dobørstesalg)
Sevein Bærg


Alle tiders julebord er utviklet av Hans Petter Nilsen, Ivar Nergaard og Nora Evensen

MEDVIRKENDE

Gunhild Hjertaas
Kathrine Strugstad
Kriss Stemland

Utarbeidet av Hans Petter Nilsen, Ivar Nergaard og Nora Evensen
Regi Nora Evensen og Øyvind Brandtzæg
Lys Steffen Telstad