Alle tiders julebord 2021

Gjestespill med Hans Petter Nilsen og Ivar Nergaard

Spilles Gamle Scene

2.12.21 - 18.12.21

Varighet

Ca. 2 timer 5 minutter inkludert pause

Priser

 • Ordinær

  500,-

 • Honnør

  500,-

 • Barn /
  student

  500,-

 • Grupper
  Over 10

  500,-

Kjæære aille sammens!

Eiller heisan seveisan såmm de åsså hete i de miljøe æ vanke i, da. 

Å miljøe mitt e væl stort sett dobørstefirmae Lager å Angeros, dær æ e lagersjæf, å dær dagli leder hete Tjell Rune Fjøståfft. Æ hete Sevein Bærg, fårræssn. 

De e me stort å bankende jærtte æ kainn fårtæl dåkker at de BLI konsert å ei slaks fårestilling såmm vi kaille Aille Tiiders Julebor på deinn derre Gamle Scena i dessæmber tjuetjueen. 

(Smilefjæs å tommel opp å ett sjampisglass å en sånn bursdagshatt)

Vi skoill jo egentli vær dær ifjoor, men vi fikk itj låv på gruinn av derre flaggermusviruse  såmm satt sæ fast åver hele planetn fjor. Da vart fålk værdn åver skitreidd itj sainnt, å de har ført te at vi i Lager å Angeros har sålgt dåbbelt så mang dobørsta såmm vi pleie, fårr når mænneskekråppen e stressa, så løsne magen, åsså..ja – skjønne? Så bli de trøkk i porselene. 

Å herre har ført te at vi toan har en økkenomi såmm gjør at vi har lagt inn bud på a Gunnhill Sunnli – ijænn – te å syng nånn låta fårr åss aill i førjuulstia. Hu si sikkert ja takk te de, huss på at kunstneran træng pæng no, æ så hainn derre pianistn vårres sto å spælt trækkspæll på Trånnjæmm Tårg i høst. Da e u blakk, ass. Tyjnn va`n å. Æ like ju kulletur så æ ga` ei kanelbåille. (Tommel opp)

Men, greitt, blakke liv mætters, såmm vi si på Tiller! No træffes vi aill på Trøndelag Teater i dessæmber, så lage vi en sinnsyeek julefæst å feire at samfuinne vårres e åpna, at sprit e nåkka du ska ha innvortes å ikke utvortes, å at vi ska sitt så tætt i et par tima at du skoill ønsk at Bent Høie me enmeters tommestokken sin va hælseminister ijænn.

(Lattersmilefjæs me ei tåre)

Fjøståfft hilse fra jæmmekontore i Pattaya. Men hainn kjæm jæmm te konsærtan.

(Blonkesmilefjæs å et jærtte)

Vænnli hilsn
Sevein Bærg, lagersjæf

MEDVIRKENDE

Gunhild Hjertaas
Kathrine Strugstad
Kriss Stemland

PRODUKSJONSLAGET

PRESSEOMTALER

– Julebordet er minst like drøyt som før
– Vi vet hva vi får, og så får vi i tillegg noe ekstra

Ole Jacob Hoel

Adresseavisen

VIDEO