Ship O'Hoi!

av Pia Maria Roll i samarbeid med Terje Nordby

Spilles på Studioscenen

3.11.12 - 24.11.12

Varighet

1 time 45 minutter. Spilles uten pause

Priser

Ordinær: 210,- Honnør: 190,- Barn / student: 145,- Grupper over 10: 190,-

Vi er ingen tyranner
Vi spiser ikke mye kaviar
Ingen av oss bruker flosshatt
De færreste røker sigar
Vi går på fottur i knickers
for å holde på form og figur
Vi er glad i barn og i blinde
og i positiv litteratur

fra Tramteaterets Deep Sea Thriller, 1976, tekst Terje Nordby.

Den norske stats statsoljeselskap AS Statoil ble opprettet ved et enstemmig stortingsvedtak 14. juni 1972. Den politiske motivasjonen bak vedtaket var ønske om norsk deltagelse i oljeutvinningen fra starten av for å bygge opp kompetanse som kunne danne basisen for en nasjonal oljeindustri. På denne måten ble Statoil en forsikring mot at egne naturressurser kom under kontroll av de store private multinasjonale oljeselskapene. I 1992 bestemmer den norske stat og den norske oljebransjen seg for å utvide oljevirksomheten til internasjonale farvann. På dette tidspunktet hadde man lenge vært urolig over manglende nye funn på norsk sokkel. Stat og bransje kaster anker og seiler ut på de 7 hav.

Hva er forutsetningene for menneskets frihet? Som bedrift. Som individ. Som nasjon. Hvordan skaper man det rommet som gir mulighet for leve utifra egen integritet og potensial? Inspirert av Statoils uttalte mangel på begrensing, er vi stolte av å kunne invitere på seilas med supertankeren MT Neptun. Ruta går ned den engelske kanal, Middelhavet, Libya, Aserbadsjan, Suezkanalen rundt Kapp det Gode Håp til Angola. Ikke for å komme noen vei, men for å se hvor vi allerede er.

Forestillingen er støttet av Norsk kulturråd
Foto: Mikkel McAlinden: Pirate © Mikkel McAlinden / BONO 2012

 

Samarbeidsproduksjon med Pia Maria Roll og Terje Nordby