Styre, ledelse og selskapets vedtekter

Trøndelag Teaters styre:

Åse Ryvarden(styreleder)
Ingrid Sætherø (styremedlem)
Bjørn Haugstad (styremedlem)
Ida Eilertsen (styremedlem)
Øystein Eide (styremedlem)
Steffen Telstad (styremedlem)*
Janne Kokkin (styremedlem)*
(* ansattrepresentant)

Varamedlemmer i nummerert rekkefølge:

1. Annabella Skagen
2. Asieh Amini
3. Ernst Wiggo Sandbakk

Varamedlemmer kunstnerisk ansatte:
1. Emil Olafsson
2. Synnøve Fossum Eriksen
3. Ingrid Bergstrøm

Varamedlemmer øvrige ansatte:
1. Sissel Grønlie
2. Ingeborg Hopshaug
3. Emily Luthentun

Valgkomité:
Monica Stendahl Rokne
Nora Bilalovic Kulset
Inge Sørgård

Trøndelag Teaters ledelse:

Teatersjef: Elisabeth Egseth Hansen
Konstituert direktør: Lars Kirksæther

Trøndelag Teaters vedtekter:

Trøndelag Teaters vedtekter pr. 21.  februar 2022

Protokoller generalforsamlingen:

Generalforsamling Trøndelag Teater 22. mai 2023

Organisasjonskart