Velkommen

Teatret – et sted man ønsker seg til

Da jeg for seks år siden begynte i jobben som dramaturg ved Trøndelag Teater var dette et svært hyggelig gjensyn med min barndoms teater. Vel så hyggelig var det å erfare teatrets posisjon i regionen og plass i befolkningens liv. Hvorhen jeg traff folk og fortalte hvor jeg jobbet, vekket det en umiddelbar positiv respons; «Jobber du på teatret!? Så gøy!», «Teatret – der var jeg i forrige uke med noen venner», «Jeg så en fantastisk forestilling for noen uker siden» eller «Det er alt for lenge siden jeg har vært i teatret». Fellesnevneren er at alle har et bevisst og nært forhold til teatret. Trøndelag Teater er et sted man ønsker seg til, gjerne oftere enn en travel hverdag tillater, og som man kjenner et eierskap til. Regionens innbyggere opplever teatret som sitt sted – sitt rom. Og, det er nettopp det vi er og skal være. Trøndelag Teater er alles teater.

Seks år senere er jeg blitt bedre kjent med publikummet vårt – et åpent, interessert og kompetent publikum. Et publikum som strekker seg og har høye forventninger til scenekunsten vi skaper. Vi skal også strekke oss og skape relevant teater med høy kvalitet for vårt bredt sammensatte publikum.

I november 2018 la regjeringen fram kulturmeldingen «Kulturens kraft», den første på femten år. Meldingen er betimelig og nødvendig i vårt videre arbeid med å skape teater. Den befester kulturen og kunstens posisjon ved å fortelle hvorfor vi skal ha kunst og kultur i et velutviklet demokrati. Og, hvorfor skal vi det? Jo, nettopp for å sikre at demokratiet skal fortsette å utvikle seg godt. Kulturlivet er en forutsetning for dannelse og en opplyst offentlighet og er dermed en investering i demokratiet. Således har teatret en viktig funksjon der vi kan finne næring til å være delaktige mennesker. Derfor er vår oppgave viktig. Vi skal lage teater som åpner for ny tenkning og ny forståelse, et teater som utfordrer både intellektet og følelsene.

Det er gledelig å se at Trøndelag Teater har betydning i folk sine liv. Teater innebærer et eksklusivt møte mellom mennesker der det hver gang etableres en sosial kontrakt mellom scene og sal. Det er en kontrakt vi alle er med på å forme.

Vi møtes i teatret!

Elisabeth Egseth Hansen
teatersjef