Velkommen

Kjære publikum

Det er alltid gledelig, og spennende, å legge frem nytt program for dere. For lanseringen er starten på en dialog som når sitt høydepunkt med publikum i teatersalen, og som fortsetter lenge etter forestillingen. Og dere er et interessert, entusiastisk og engasjert publikum. Engasjementet gir seg utslag i tilbakemeldinger, samtaler og diskusjoner. Vi er avhengig av responsen fra dere for å utvikle scenekunsten videre. Scenekunsten inspirerer, underholder, beveger og gleder. Den kan også provosere og skuffe. Det er når den skaper reaksjoner at vi lykkes, for da er noe satt i bevegelse. Dialogen mellom teatret og publikum er essensiell. 

Repertoaret påvirkes av det som rører seg i tiden, og vår oppgave er å undersøke samtiden og gå i dialog med den. I år står blant annet Markens grøde av Knut Hamsun på programmet. På grunn av Hamsuns menneskesyn og nazisympatier har vi diskutert om Trøndelag Teater over hodet kan skape en forestilling basert på en av hans romaner. En forsterkende årsak til diskusjonen er at grunnleggeren av Trøndelag Teater, Henry Gleditsch, ble skutt av nazistene i 1942. Dette alvorlige bakteppet tatt i betraktning, er det riktig å representere Hamsuns litteratur
på scenen? 

Hamsuns historisk kontroversielle størrelse gjør det naturlig å stille spørsmål om det er mulig å skille kunstneren fra hans verk. Samtidig virker han fortsatt i norsk kunst- og kulturhistorie, og vi må fortsette å analysere ham inn i samtiden. Vi vurderer det som viktig å gi publikum muligheten til å oppleve kompleksiteten og det kunstneriske nivået i hans litteratur, og dømme selv. Når Verk Produksjoner tar fatt på arbeidet, er det med fokus på hvordan Markens grøde blir, og er blitt, tolket. Hvordan har romanen og kunnskapen om Hamsun påvirket historien og vår forståelse av oss selv og verden? I forbindelse med forestillingen vil det derfor bli arrangert seminarer og publikumssamtaler. 

I flere av årets forestillinger står menneskers tankesett og verdisyn sentralt. I De ti bud spiller det sosiale, som familie, jobb, vitenskap, tro og politikk inn som et bolverk mot de mest grunnleggende verdiene som regulerer forholdet til oss selv og til andre. I Amadeus handler det om den geniale kunstneren som utfordrer de rådende verdier og Don Juan utfordrer troen, men går selv i oppløsning i higen etter mening. 

Repertoar for 2022 spenner vidt både tematisk og sjangermessig. Her er klassisk- og moderne dramatikk, dramatiseringer, og en nyskrevet familiemusikal i vente. Det er kraft og humor, glede og alvor. Det er ubehag og det er undring.

Velkommen i teatret!

Elisabeth Egseth Hansen
teatersjef