Velkommen

Det har vært sagt og skrevet mye fint om Trøndelag Teater den siste tiden. Vi er stolte over at vi i manges øyne har gitt byens store scenekunsthus et faglig løft. Det ligger en kollektiv innsats bak og Trøndelag Teater fremstår med en organisasjon som er veltrimmet i alle ledd, for det som er vårt eneste formål: Å produsere scenekunst av høy kvalitet for et så stort publikum som mulig.

Selv opplever jeg at vi har nådd ut til publikum med produksjoner som det kanskje ikke var opplagt at vi skulle klare å nå ut med. Det ligger ingen oppskrift til grunn, men snarere en holdning, eller det som etter hvert har blitt en slags læresetning for oss: Man skal aldri undervurdere folks glede ved faktisk å forstå kunst. For vi vet at mange er engstelige for at de ikke skal forstå. Derfor har vi, særlig i omgangen med klassikere, vært opptatt av å gjøre materialet så tydelig som mulig. Vi har villet senke terskelen, uten å senke ambisjonsnivået – tvert i mot: God kommunikasjon med publikum har gitt oss rom for å eksperimentere, særlig med form. 

Det er et syn jeg aldri kommer til å glemme: Jeg snek meg inn på siden av amfiet på Hovedscenen og så opp på publikums ansikter som lyste i skinnet fra forestillingen. Det var under En handelsreisendes død. Salen glinset i tårevåte kinn på voksne trøndermenn – flere av dem i teatret uten kvinnelig følge. Der traff vi noe.

Den aller viktigste forutsetningen er imidlertid ensemblet. Det har vært snakket om at det har skjedd et generasjonsskifte i den tiden jeg har vært her. Det er riktig, men et slikt skifte skjer ikke over natten, og det er derfor vel så viktig å påpeke at uansett sammensetning, så har  ensemblet ved Trøndelag Teater vært villig til å strekke seg langt.

Med programmet for 2018 på plass skal jeg snart overlevere nøkkelen til min etterfølger. Jeg takker publikum for tilliten og håper at det også i årets katalog finnes mye som frister.

kristianseltun

 

 

 

 

Velkommen i teatret!

Kristian Seltun
teatersjef