Teatersjef Elisabeth Egseth Hansen har takket ja til fire nye år på Trøndelag Teater

Teatersjef Elisabeth Egseth Hansen har takket ja til fire nye år på Trøndelag Teater

Styret ved Trøndelag Teater har enstemmig vedtatt å ansette Elisabeth Egseth Hansen i et nytt åremål som teatersjef fra 2023 til og med 2026. Elisabeth Egseth Hansen tiltrådte stillingen 1. januar 2019 og det inneværende åremålet utløper i 2022.

«Styret er svært glad for at Elisabeth Egseth Hansen ønsker å lede Trøndelag Teater videre. Egseth Hansen er en tydelig og visjonær teatersjef og vi ser frem til hennes fortsettelse med å utvikle Trøndelag Teater både kunstnerisk og organisatorisk. 

Hun har stått meget støtt i en lang og utfordrende periode under Covid-19. Det er svært gledelig for Trøndelag Teater at hun nå har takket ja til fire nye år.»

På vegne av styret ved Trøndelag Teater
Roar Leinan
Styreleder