Teaterkurs for seniorer med minoritetsbakgrunn

Teaterkurs for seniorer med minoritetsbakgrunn

Trøndelag Teater Internasjonale Teaterskole utvides med seniorteater, i samarbeid med Kulturenheten i Trondheim kommune og Verdige Smil.

Teaterkurset passer for alle fra 55 år. 18 kursdeltagere vil få en innføring i ulike skuespillerverktøy som bevegelse, dans, sang og drama. Undervisningen starter i slutten av april og vil vare ut året, og ende i en forestilling i desember.

Kurset er gratis

Oppstart: Fredag 28. april kl. 17.00
Sted: Teaterkjelleren, Trøndelag Teater, Prinsensgate 18-20
Kursdager: Fredager fra kl 17-19.

Påmelding via epost til samer.zarka@trondelag-teater.no

Verdige Smil er en frivillig organisasjon som jobber for inkludering, fortrinnsvis med mennesker med minoritetsbakgrunn. Siden 2003 har de gjennomført forskjellige aktiviteter for ulike grupper. Nå skal deres arbeid og erfaring med teaterkurs flettes inn i teatrets teaterskole med kurs for seniorer.

Kulturenheten i Trondheim kommune tilrettelegger for deltakelse i kultur- og fritidsaktiviteter og er både medarrangør og samarbeidspartner med blant annet kulturinstitusjoner og frivillige organisasjoner. Kulturenhetens bidrag gir byens befolkning et bredt og mangfoldig kulturtilbud.

Trøndelag Teater startet i 2021 prosjektet «Trøndelag Teater i bevegelse» for å styrke arbeidet med kulturelt mangfold, integrering og likestilling. Trøndelag Teater Internasjonale Teaterskole er et resultat av dette arbeidet og rommer nå både teaterskole for barn og ungdom, teaterteknisk skole for ungdom og nå også teaterkurs for seniorer.