Teaterkurs for barn

Teaterkurs for barn

Våren 2021 startet Trøndelag Teater et teaterkurs for barn i området Saupstad-Heimdal. 15 dyktige barn deltok og ti av dem medvirker nå i Mio, min Mio.

Kurset var meget populært og vi søker derfor nå etter flere barn som er interessert i å lære mer om teater. Barn med minoritetsbakgrunn oppfordres til å melde seg på. Det er begrenset antall plasser, men vi opererer med venteliste. Oppstart for teatrets nye barnegruppe er 29. september og kurssted er på Heimdal vgs.

Prosjektleder er Per Ananiassen og idéutvikler er Erlend Samnøen.

Påmelding til roula.lymniati@trondelag-teater.no

Husk å fylle inn:
– Navn på foreldre/foresatt
– Navn på barnet
– Alder
– Adresse
– Telefonnummer