Smittervernutstyr til helsevesenet

Smittervernutstyr til helsevesenet

Vi spiller ingen forestillinger om dagen, men bidrar etter beste evne på dugnadsinnsatsen som preger hele nasjonen. I dag har renholdsleder Tone Rehaug og scenemester Trond Abelsen samlet inn alt av vårt smitteverneutstyr og gjort det klart til bruk for helsevesenet. Vi oppfordrer andre bedrifter til å gjøre det samme.

Les mer om oppfordringen til dette i adressa.no.