«Red alert» i morgen

«Red alert» i morgen

Onsdag lyssettes Trøndelag Teater i rødt

Trøndelag Teater støtter aksjonen #redalertnorge og onsdag 30. september vil Trøndelag Teater lyssettes i rødt. Markeringene er en del av den internasjonale #wemakeevents og #redalert.

Kompensasjonsordningen for selvstendig næringsdrivende og frilansere må videreføres. Å avslutte denne ordningen 1. november slik regjeringen foreslår vil føre til en enda vanskeligere økonomisk fremtid for kunst- og kulturarbeidere. Covid-19 og myndighetsbegrensningene rammer kulturlivet og frilanserne hardt. Musikk- og scenekunstinstitusjonene er avhengige av både fast ansatte og frilansere. Trøndelag Teater ser medbekymring på denne utviklingen og gir sin fulle støtte til aksjonen.