Nytt styre på Trøndelag Teater

Nytt styre på Trøndelag Teater

På generalforsamlingen 15. april ble det valgt nytt styre for Trøndelag Teater AS. Fire av de fem eiervalgte styremedlemmene er nye. Roar Leinan ble valgt som ny styreleder, og erstatter Terje Roll Danielsen. Leinan er utdannet ved Musikkonservatoriet i Trondheim og Konservatoriet i Tromsø, og har bred erfaring fra kunst- og kulturfeltet. De siste 19 årene har Leinan vært direktør for Trondheim Symfoniorkester & Opera (TSO), hvor han gikk av i mars 2020.

Solvor Ingjerd Amdal er seksjonsleder hos Kulturrådet, og var leder i Kosmorama, samt Midtnorsk Filmsenter og Filmkommisjon. Amdal var allerede styremedlem hos Trøndelag Teater og trer nå inn som nestleder i styret. Åse Ryvarden er direktør i Aschehoug litteratur og har lang erfaring fra ledelse av kultur og kunnskapsmedarbeidere i privat og offentlig kultursektor. Emil Raaen er kommunedirektør i nye Ørland kommune og har erfaring fra politikken, fra daværende Sør-Trøndelag fylkesadministrasjon, fra skoleverket og fra store endringsprosesser i offentlig sektor. Helle Moen er regiondirektør for EGGS Design AS, og har tidligere blant annet vært leder for Innovasjon Norge i Brasil og investeringsdirektør i Investinor AS.

Teatrets ansatterepresentanter Mira Dyrnes Askelund og Anders Schille var ikke på valg.

Denne uken har styret møttes for styremøte og seminar.