Ny runde med Falstadbrev

Ny runde med Falstadbrev

Vi hadde en flott og sterk opplevelse med lesninger av brev fra pårørende og fanger på Falstad under 2. verdenskrig på Studioscenen forrige tirsdag. Nå gjentar vi arrangementet.

FALSTADBREV PÅ TRØNDELAG TEATER

Tid: Tirsdag 12. oktober kl 19.00 
Sted: Studioscenen

Trøndelag Teater har fått låne 11 brev fra Falstadsenteret, brev skrevet av pårørende og fanger på Falstad, under 2. verdenskrig. 

To skuespillere fra Leksikon om lys og mørke, Hildegunn Eggen og Maria Omarsdottir Austgulen skal lese, historisk formidler fra Faldstadsenteret Arne Langås deltar og vert er Kristoffer Spender.

Under andre verdenskrig satt 4 200 mennesker innesperret i Falstad fangeleir. I løpet av disse årene ble det sendt en stor mengde brev inn og ut av fangeleiren. Noen gjennom ordinær postgang, og dermed gjennom leirens sensur. Andre ble smuglet i all hemmelighet, gjennom illegale nettverk og sivilt mot. Mange av disse brevene har blitt tatt vare på i over 70 år, som minner om et kjærkomment livstegn fra en sønn, en mor, en bror eller kanskje en kjæreste.

I dag er snart alle tidsvitnene fra konsentrasjonsleirene borte. Brevene utgjør derfor på mange måter et unikt historisk materiale. Både avsenderne og mottakerne levde under et totalitært regime, med streng sensur, sterke begrensninger av rettigheter og stor risiko for straff.

Arrangementet er i samarbeid med Falstadsenteret og Litteraturhuset i Trondheim.

Gratis inngang, men fribillett må løses ut.

Velkommen!