Mørkets mester

Mørkets mester

«Allt jag skriver handlar om döden. Fast egentligen är det ju livet.»
Lars Norén

Lars Norén er en av Skandinavias største dramatikere og sammenlignes ofte med August Strindberg. Over flere tiår skapte han mer enn 70 dyptpløyende, skarpe og kraftfulle teaterstykker, ofte om dysfunksjonelle familierelasjoner og personlige forhold.

Familien er et farlig sted å oppholde seg
Norén ble født i 1944 i Stockholm. Da han var seks år flyttet familien til landsbygda i Skåne, hvor faren først leide og deretter overtok driften av et hotell. I forfatterskapet vendte Norén stadig tilbake til barndommen som han selv beskrev som tøff, med mobbing, en far som drakk, en bror han strevde med å nå fram til og en mor som aldri følte at hun passet inn. Selv om hans store gjennombrudd som dramatiker, Natten er dagens mor og oppfølgeren, Kaos er nabo til Gud (1982 og 1983) ikke er biografiske, er begge fortellinger om en sønderknust familie som ligner Noréns egen. Sammen med Stillheten utgjør stykkene en trilogi om en destruktiv familie preget av sinnslidelser og depresjon – en familie som ønsker kjærlighet, men ikke er i stand til å verken gi eller ta imot.

En Norénsk jul
I slutten av tenårene flyttet Norén tilbake til Stockholm hvor han debuterte som dikter som nittenåring. Dysfunksjonelle familierelasjoner, indre spenninger og uuttalte konflikter ble siden et gjennomgangstema i forfatterskapet hans. I Sverige er han en av få forfattere som har fått uttrykk oppkalt etter seg. En «Norénjul» kan trygt beskrives som den rake motsetningen til en Astrid Lindgren-jul. En Norén-middag med familien er ingen forunt.

Provokatøren
I et av sine mest kontroversielle stykker, 7:3, (1998) brukte Norén kriminelle langtidsfanger som skuespillere. To av de tre fangene viste seg å være nynazister. At de ble gitt en offentlig talerstol på teatret falt mange i svensk offentlighet tungt for brystet og stykket ble til slutt stoppet. Før skandalen sa Norén at han ønsket å fortelle om de skjulte stedene i samfunnet og de mørkeste sidene ved menneskelivet. Den krasse mottakelsen førte til at Norén trakk seg fullstendig tilbake fra offentligheten. Kunstnerisk fortsatte han likevel å utforske mørke temaer som vold, seksualitet, eksistensialisme, avhengighet, psykiske lidelser og traumer gjennom hele forfatterskapet, og han gjennomgikk selv psykoterapi i mange år.

Det motsatte av “Cancel culture”
Noréns venn og kollega, regissør Eirik Stubø, uttalte i forbindelse med en oppsetning av Noréns stykke Stillheten på Nationatheatret at «Lars Norén på mange måter var det motsatte av «Cancel culture». Han hadde en vilje til å gå inn i det vonde og var opptatt av at vi skulle høre på dem som majoriteten ikke vil at vi skal høre på, de som står på utsiden av samfunnet og ikke kommer seg inn.

Omstridte dagbøker
I år 2000 skapte Norén oppstuss i kultur-Sverige med publiseringen av dagboken han hadde ført fra 2000 til 2005. Kontroversen handlet først og fremst om de mange åpenhjertige og ufordelaktige omtalene av bransjekolleger, medarbeidere og kulturpersonligheter. Norén skriver både om hverdagslivet og kunsten, men er nådeløs ovenfor teatersjefer, skuespillere, regissører og kunstnere. Nå skal det sies at bøkene nådde en slik status at det i enkelte kretser ble ansett som en ære å være omtalt i Noréns dagbøker, og kanskje litt skammelig å ikke være det.

Kraftfull dramatikk
I tillegg til forfattergjerningen var Norén en kjent regissør og kunstnerisk leder for Riks Drama, Riksteatern i Stockholm fra 1999 til 2007. Han mottok en rekke priser og utmerkelser, inkludert Svenska Akademiens Dobloug-pris og Nordisk Råds litteraturpris. Norén gikk bort i 2021 som følge av komplikasjoner i forbindelse med Covid. I flere tiår skapte han dyptpløyende, skarp og kraftfull dramatikk som berører og inspirerer mennesker over hele verden. Trøndelag Teater er stolt av å være det første teatret i Norge som setter opp Hotelltrilogien i sin helhet som teater.

Natten. Kaos. Stillheten. har urpremiere på Hovedscenen 11. november.