Inkluderingsdebatten: synlig eller ikke synlig i det norske samfunnet?

Inkluderingsdebatten: synlig eller ikke synlig i det norske samfunnet?

Inkluderingsdebattens siste episode i 2021 tar opp inkludering som tema i lokale og regionale medier. Er nykommere til Norge synlige kun når de gjør noe galt, og sjelden eller aldri når de kan knyttes til suksesshistorier? Er media altfor person- og individfokusert? Hvorfor får man inntrykket av at media ikke retter søkelys mot myndighetenes manglende evne til å innlemme flyktninger og asylsøkere i det norske samfunnet?

Vi har invitert deltakere med ulike ståsted innenfor media og kultur for å diskutere disse temaene. Debatten blir ledet av Gulabuddin Sukhanwar, prosjektleder for Litteratur for inkludering ved Litteraturhuset i Trondheim og Karim Tahir, publikumsutvikler ved Kunsthall Trondheim.

Deltakerne i panelet er:
Anna Lian er journalist og filmskaper. I tillegg er hun også den ene halvdelen bak kulturpodkasten Anna & Azra bretter opp ermene som tar for seg tema som representasjon og mangfold i kulturbransjen.
Asieh Amini er en iransk poet, journalist og internasjonalt anerkjent menneskerettighetsaktivist, for tiden bosatt i Trondheim. I Norge er hun kjent for sine tospråklige diktbøker Kom ikke til mine drømmer med gevær (2011) og Jeg savner å savne deg (2013).
Sæba Bajoghli har jobbet fast som journalist i Adresseavisen siden 2007. Integrering har vært et av områdene hun har dekket. Hun jobber nå i Adresseavisens debattavdeling. Hun har en mastergrad fra Institutt for tverrfaglige kulturstudier, NTNU.
Johannes Zarzar har en BA i kritikk og teatervitenskap fra Higher Institute of Dramatic Arts i Damaskus i 2004. Han arbeidet i et stort antall spesialmagasiner for kunst og teater og har publiserte et stort antall kritiske artikler om teater, musikk, kunst, kino, litteratur og tv-drama i perioden mellom 2005 og 2013. Han har i Damaskus jobbet som reporter for den libanesiske avisen Al-Akhbar, som regnes som en av de viktigste dagsavisene i den arabiske verden og Østen. Fra 2009 til 2013 forlot han Syria for å nå Norge som krigsflyktning. Han jobber nå med en bok om asyl- og integreringsspørsmål i Norge. Den vil inneholde kritikk og analyser av måten norske medier håndterer spørsmål knyttet til flyktninger og deres integrering i det norske samfunnet.

Dato: 30 november
Tid: 19:00
Sted: Theatercaféen, Trøndelag Teater

Gratis inngang, men fribillett må løses.

Inkluderingsdebatten har et fromt ønske om at ansatte og politikere i Trondheim kommune vil komme og delta i debattmøtene og lytte til historiene.

Inkluderingsdebatten er en serie av arrangement som tar for seg inkludering og integrering i det norske samfunnet. Debattserien er et samarbeid mellom Litteratur for inkludering ved Litteraturhuset i Trondheim, Kunsthall Trondheim og Trøndelag Teater.

Fotokreditter:
Foto Anna Lian: Joakim Reinaas, foto Asieh Amini: Javad Montazeri, foto Sæba Bajoghli: Rune Petter Ness/Adresseavisen, foto Johannes Zarzar: Oscar W. Debs