Ibsens gjennombrudd

Ibsens gjennombrudd

Da Kongsemnene hadde urpremiere på Christiania Theater den 17. januar 1864, var Ibsen inne i sin siste periode med praktisk teaterarbeid. Han hadde ansvar for den ytre regien i oppføringen. 

Stykket ble godt mottatt av publikum og kritikere, og kan ses på som Ibsens gjennombrudd. Samtidig markerte det en overgang for Ibsen selv, som etter dette rettet oppmerksomheten utelukkende mot forfattervirket.

Hvorfor lyktes han bedre med dette nasjonalhistoriske dramaet enn med sine tidligere forsøk? Hvilken nerve i samtiden traff han? Hvilken betydning kan stykket ha i dag? 

Gerd Karin Omdal er førsteamanuensis i nordisk litteratur ved NTNU og har blant annet hatt masterkurs om Ibsen og skrevet om det historiske dramaet Keiser og Galilæer i Ibsen Studies.

Hos oss snakker hun om stykkets kilder, tilblivelse og mottagelse og om hvilken påvirkning idéene Ibsen tok til seg på studieturene i tiden som teatermann hadde. Foredraget berører også den norske teaterkonteksten stykket ble til i, med særlig vekt på forholdet til Bjørnstjerne Bjørnsons historiske dramaer fra samme tid. 

Tid: Tirsdag 12. mars kl. 17.30
Sted: Teatergata

Førsnakket er gratis. Forestillingen Kongsemnene kan sees samme kveld og starter kl. 18.30.

Velkommen!