Førsnakk: På de skrå bredder med Ibsen

Førsnakk: På de skrå bredder med Ibsen

Våren 1856 fikk Trøndelag Teater besøk av et gjestespill på Gamle Scene. Sceneinstruktøren, turnélederen og regissøren var Henrik Ibsen. I dette førsnakket tar PhD i teatervitenskap fra Universitetet i Bergen, Ellen Karoline Gjervan, for seg Ibsens karriere mellom 1852-1864, hvor han var ansatt ved tre ulike teatre. Karrieren avsluttet med Kongsemnene i Christiania, det siste stykket han skrev før han flyttet utenlands og ble berømt. Kongsemnene beskrives både som et historisk drama og et nasjonal-historisk drama som har likhetstrekk med enkelte av Shakespeares dramaer. Gjervan ser nærmere på sammenligningen og på hvordan Ibsens teaterkarriere kommer til syne i stykket. 

Ellen Karoline har en PhD i teatervitenskap fra Universitetet i Bergen, 2010, med avhandlingen: “Creating Theatrical Space – A study of Henrik Ibsen’s Production Books, Bergen 1852–1857”. Dette er den første studien av de tre regibøkene som Ibsen førte som sceneinstruktør og regissør ved Det norske Theater i Bergen. Gjervan underviser og veileder i på bachelor- og masterutdanningen ved Dronning Mauds Minne.

Førsnakket er gratis og skjer i Teatergata. Dette er en svært god innledning til Kongsemnene som starter kl. 1830.