Førsnakk om Mozarts musikk

Førsnakk om Mozarts musikk

Lurer du på hvilken betydning Mozart hadde for musikken i sin samtid? Nå kan du få svar på dette ved å delta på førsnakk tirsdag 7. juni kl. 18 med Karina Valnumsen Hansen og Kristoffer Spender.

Karina Valnumsen Hansen er Ph.D. stipendiat ved Institutt for musikk, NTNU og har en master i musikkvitenskap med fordypning i blant annet Mozart, musikk og politikk, og 1700-tallets musikkhistorie. Forskningsprosjektet hennes utforsker hvordan Mozarts Singspiele (operaer på tysk) – særlig deres musikk, tekst, og dramaturgi –representerer, interpreterer, og interagerer med politiske og sosiokulturelle i 1780-tallets Wien. Prosjektet demonstrer slik musikkens rolle som en integrert del av den politiske kommunikasjonen på 1700-tallet. Kristoffer Spender er dramaturg hos Trøndelag Teater.

Førsnakket skjer før Amadeus spilles kl. 19. Du kan også delta på samtalen uten å se forestillingen. Arrangementet er gratis.