Førsnakk etter påske

Førsnakk etter påske

Vi fortsetter med våre Førsnakk-arrangement her på Trøndelag Teater. Det er arrangement som er ment å gi en fordypning eller en ekstra innsikt i teaterstykkene vi har på programmet. I april og mai har vi nå planlagt følgende arrangement. Alle er gratis. Alle blir arrangert før vi spiller forestillingen.

 

Førsnakk: Alt du ikke visste om Bildet av Dorian Gray

Dramaturg Kristoffer Spender vil ta oss med inn i Oscar Wildes verden og geleide oss gjennom handlingsforløpet i Bildet av Dorian Gray. Han vil også fortelle litt om  forestillingens form og spillestil.

Onsdag 24. april kl. 18.00
Tirsdag 30. april kl. 18.00.

Forestillingen starter kl. 19.00 og førsnakkene foregår i teatrets foaje.

Gratis inngang og kaffe.
Velkommen!


Førsnakk: Alt du ikke visste om Lang dags ferd mot natt

Dramaturg Kristoffer Spender har lest grundig Eugene O’Neills historie og fulgt forestillingsarbeidet tett rundt Lang dags ferd mot natt. Han vil fortelle om stykkets tema, om arbeidet og  sluttresultatet

Torsdag 25. april kl. 18.30

Forestillingen starter kl. 19.30 og førsnakket foregår i teatrets foaje.

Gratis inngang og kaffe.
Velkommen!