Torodd Wigum

Torodd Wigum

DIRIGENT

Torodd Wigum brenner for å formidle klassisk musikk, og var et sentralt medlem av TrondheimSolistene gjennom mange år. Etter endt musikkutdanning ved Trøndelag Musikkonservatorium og Norges musikkhøgskole ble han ansatt som gruppeleder på bratsj i Trondheim Symfoniorkester & Opera (TSO), før han valgte å følge drømmen om å bli dirigent. I 2007 ble han ansatt som assistentdirigent for Bergen Filharmoniske orkester, og han var husdirigent for TSO i fem år. Han har jevnlige oppdrag for alle landets symfoniorkestre og har gjestedirigert flere orkestre i utlandet. Torodd er kunstnerisk leder for Norsk ungdomssymfoniorkester, samt kunstnerisk rådgiver for Ringsakeroperaen. Fra 2024 er han også musikalsk leder for Spelet om Heilag Olav på Stiklestad.