Marthe Belsvik Stavrum

Marthe Belsvik Stavrum

KOMPONIST

Marthe Belsvik Stavrum (f.1979) er klassisk utdannet fløytist, og startet arbeidslivet som orkestermusiker ved Operaen i Kristiansund.

Siden 2011 har hun hovedsaklig komponert, og kontinuerlig jobbet frem konsertproduksjoner i det frie kunstfeltet.

Tekst i form av manus eller lyrikk har mange ganger vært utgangspunkt for komposisjonsarbeid, og i de senere årene har også inspirasjon fra bildende kunst fått større plass i Stavrums prosjekter med instrumentalmusikk. I tillegg til hele konsertprogrammer/fulle produksjoner komponerer også Stavrum enkeltstående verk til bruk i andre programmer eller film.

Stavrum utvikler hver produksjon i samarbeid med ulike konstellasjoner av utøvere fra prosjekt til prosjekt. Ulike sammensetninger av musikere, sangere, skuespillere, regissører, forfattere, grafiske designere, komponister, fotografer, dansere i de ulike produksjonene bidrar til at hvert prosjekt får sitt eget fotavtrykk, sin egen farge, og finner sin egen vei frem til publikum rundt omkring.

Stavrum komponerer musikk ved bruk av tradisjonelle instrumenter så vel som materialer, lydopptak og lyddesign.

Utdannelse fra Institutt for Musikk, NTNU 1998-2002 instrumentalutdanning og 2015/2016 Arrangering/Komponering.

Opptatt som medlem i NyMusikks komponistgruppe februar 2021.