Anne Birgitte Holtan

DRAMATISERING

Anne Birgitte Holtan er dramaturg , tekstforfatter og pedagog. Hun har en praktisk og akademisk utdannelse i litteratur, pedagogikk og teaterfag. Til daglig arbeider hun som dramaturg og konsept- og tekstutvikler i Teatergruppen De Utvalgte. Hun har også vært med på andre teaterprosjekter som innebærer dramatiseringer og adaptasjoner av prosatekster. Sist på Trøndelag Teater med Leksikon om lys og mørke av Simon Stranger.