Røde Emma

av Jens Bjørneboe. Gjestespill fra Grusomhetens Teater

Spilles Studioscenen

12.5.22 - 13.5.22

Varighet

Ca. 1 time 50 minutter. Forestillingen spilles uten pause.

Priser

 • Ordinær

  300,-

 • Honnør

  300,-

 • Barn /
  student

  300,-

 • Grupper
  Over 10

  300,-

Skuespillet Røde Emma er Jens Bjørneboes siste verk, kan hende det siste han skrev overhodet. Manuskriptet ble levert kulturpersonlighet og aksjonist Henning Dahl (1952-2008) rett før Bjørneboe døde med beskjed om at mottageren kunne benytte det som han ville. Henning planla en oppsetning på Oslos alternative teaterscene Club 7 i 1976, men skrinla prosjektet før prøver var kommet i gang.  

Røde Emma er ikke fullført av Bjørneboe, og en planlagt del II om Emma Goldmans opphold i Russland etter utvisning fra USA i 1919 ble aldri skrevet.  

Det ufullførte manuskriptet som foreligger i bok/ hefteform ble ikke tillatt utgitt av Bjørneboes familie, men forlaget Bjørnsons Grav lot det likevel trykke i 1976.  

Stykket tar for seg Emma Goldman og den anarkistiske bevegelsen i USA på 1890-tallet. Det belyser en viktig periode av oppbyggingen av det kapitalistiske og imperialistiske Amerika. Som i flere av Jens Bjørneboes verk vises her til enkeltpersoners mot til å utfordre et undertrykkende maktapparat. 

Emma Goldman ble overvåket, arrestert, trakassert og satt i fengsel for sine taler og sitt politiske engasjement; som manifesterte seg blant annet ved organisering av streiker, arbeid for kvinners rett til prevensjon og hennes motstand mot det industrielle massemordet 1. verdenskrig i realiteten var. Dette ga henne tilknytning til Freedom of Speech-bevegelsen i USA hvor hun etter hvert inntok en svært viktig rolle. Hun ble et offisielt mål for aksjoner rettet mot det frie ord satt i scene av amerikanske myndigheter, arrestert mer enn 40 ganger for taler holdt, for taler hun skulle holde eller «bare» fordi hun var Emma Goldman. 

Bjørneboe var som dramatiker inspirert av Bertolt Brecht, og Røde Emma har referanser til et teateruttrykk i den retning. De stadig skiftende karakterer med ulike budskap og gjøremål kan minne om en slags effektiv komisk musikalitet eller rytme man eksempelvis opplever i Marx Brothers filmer fra 1920-30 tallet. Spillet beveger seg gjennom Bjørneboes mylder av tablåer, av hentydninger og assosiasjoner. Brått stanser det hele, midt i en dialog mellom hovedpersonen og hennes kamerat Alexander Berkman. Forfatteren var utslitt og rakk aldri å ferdigstille sitt stort anlagte verk.

Medvirkende:
Hanne Dieserud, Filip Stav, Miguel Dobrodenka Steinsland, Gaute Næsheim, Live Noven, Lars Brunborg

www.grusomhetensteater.no  

Støttet av Oslo Kommune, Fritt Ord og Fond for Utøvende Kunstnere. 

PRODUKSJONSLAGET

PRESSEOMTALER

– Rødglødende politisk kvarter på Grusomhetens Teater

Dagsavisen

Bjørneboes skuespill virker skremmende relevant, selv om det har ligget i en skrivebordsskuff i en mannsalder. Hanne Dieserud sterke grep om rollen som Emma Goldmann holder stykket samlet

Aftenposten

Spennende politisk teaterdokumentar som vekker Jens Bjørneboe og Emma Goldmann til live. Med 
usedvanlig dyktighet makter seks skuespillere å vekke liv til en rekke ulike personligheter

Klassekampen

– Det hviler verdighet og presisjon over Grusomhetens Teaters urfremførelse av Jens Bjørneboes 
«Røde Emma». Det er en glede å være vitne til et så presist håndverk. Det fysisk musikalske 
utrykket imponerer

Norsk Shakespearetidsskrift

– Eldsjela Emma Goldman vert spelt med nøkternt grep – og grip

Dag og Tid

– I Grusomhetens Teaters tapning åpenbarer «Røde Emma» seg som et drama med en nesten dokumentarisk kvalitet og et teatralt potensial som forløses med bravur

scenekunst.no