Elsa Laula

- Dihte staalehke nysjene

Spilles Gamle Scene

6.2.17 - 10.2.17

Varighet

1 time 15 minutter. Spilles uten pause

Priser

 • Ordinær

  250,-

 • Honnør

  200,-

 • Barn /
  student

  100,-

 • Grupper
  Over 10

  200,-

Brennaktuelt teater om samisk foregangskvinne

Elsa Laula Renberg var drivkraften bak det første landsdekkende samemøte i Trondheim, 6. februar 1917. I 1904 ga hun ut boken Inför Lif eller Död hvor hun tok for seg problemstil-linger knyttet til alkohol, fattigdom, skoleforhold og retten til land og vann.

Dette er ikke fortellingen om en heltefigur eller martyr, men et portrett av seksbarnsmoren og mennesket bak den politiske sprengkraften. Hun levde selv med konsekvensene av sine valg: I perioder fikk hun myndighetene, deler av den samiske befolkning og sin nærmeste familie mot seg på grunn av sitt arbeid og engasjement for samiske rettigheter, og påfølgende plikter.

100 år etter at Elsa Laula var med og satte samenes rettigheter på agendaen, er kampen like levende. Heldigvis er våre unge på banen og fortsetter kampen i Elsa Laula og de andre pionerenes ånd.

Gjestespill fra Åarjelhsaemien Teatere og Nord-Trøndelag Teater på Gamle Scene 6.  – 10. februar

Forestillingen tegnspråktolkes 7. februar kl. 12 og 8. februar kl. 20