Eg er vinden

av Jon Fosse. Gjestespill fra Turnéteatret i Trøndelag

Spilles Studioscenen

19.11.21 - 20.11.21

Varighet

Ca. 1 time 15 minutter. Spilles uten pause.

Priser

 • Ordinær

  295.-

 • Honnør

  260,-

 • Barn /
  student

  140,-

 • Grupper
  Over 10

  230,-

Ei forteljing om to venner og ei ufatteleg hending

To nære venner. Dei har delt opplevingar og erkjenningar, ledd saman og vore der for kvarandre så lenge dei kan hugse. Plutseleg vel den eine å avslutte livet.

Når framsyninga startar er dei i ein båt ute på havet, der dei kjempar for å forstå kvarandre og for å skape meining. Kvifor ser dei så ulikt på verda, dei som eingong var så like? Og korleis kan dei setje ord på noko dei ikkje forstår?

Mange blir råka når ein person tek livet sitt, men dette er vanskeleg å snakke om. Samstundes treng vi eit språk for å setje ord på det vi ikkje kan fatte.

Med denne framsyninga vil vi få fram og romme ein vanskeleg og samansett tematikk frå teaterscena. Eg er vinden tek oss med på ei meiningsfylt reise gjennom vennskap og glede som blir fletta i kvarandre, slik livet sjølv faldar seg ut i greiner av hendingar. Det gjev håp og styrke til å setje ord på det uforståelege.

Jon Fosse er ein av dei viktigaste forfattarane i vår tid. Teaterstykka hans er omsett til over 30 språk og blir spela over heile verda. 

Det heiter at det til ei kvar tid er nokon som arbeider med eit teaterstykke av Jon Fosse. Akkurat no skjer det på Turnéteatret i Trøndelag.

VIDEO