Alle tiders teater

Forrige gang det ble bygget teater i Prinsens gate var i 1816. Huset ble reist i mur i trelastbyen Trondheim, og svarte til forventningene » Det Dramatiske Selskap» stilte til seg selv og teaterrommet. Lokalet var etter datidens mål stort, og tjente selskapets aktiviteter, som ikke bare var rettet mot teaterformål. Selskapets motto var: » Ei for kunsten, men for dets venner». Det var ikke fri adgang til selskapets forestillinger. Først senere i århundret åpnet selskapet for et betalende publikum.

Teatret er det eldste teaterhus i Norden i kontinuerlig drift. Bortsett fra et par år på 1840-tallet har det vært aktivitet i Prinsens gate i snart tohundre år. Det er å håpe at det vil finnes midler til kontinuerlig drift også for de neste tohundre år. Det er i et slikt tidsperspektiv man må se et teaterbygg. Man bygger etter tidens teaternorm, men må ha for øynene at tiden skifter, og at nye driftsformer og nye måter å spille teater på skal kunne finne plass innenfor de begrensninger som nåtiden setter.

Teaterkomplekset, som vi har valgt å kalle sammenslutningen av det gamle teatret og det nye huset, kan tilby forestillinger på den gamle fredede skråscenen fra 1816, gi tilbud i Theatercaféen fra slutten av forrige århundre, da det første tilbygget til «gammelhuset» ble reist, og tilbud på tre scener i «nyhuset». l Teaterkjelleren kan mindre oppsetninger finne sted. Rommet tar ca. seksti publikummere, og er bygget etter box i box prinsippet med direkte kobling til et topp moderne lydkontrollrom. Teaterkjelleren fungerer også som prøvesal. Studioscenen, som kan ta imot mellom 140 og 160 publikummere, kan med sin sceneteknikk, lysrigg og sitt lydanlegg, tilby noe bredere repertoar enn Teaterkjelleren. Begge disse scenene er bygget etter «Black Box»prinsippet og er følgelig åpne og fleksible i forhold til mange forskjellige teaterformer.

Teatrets nye storstue, Hovedscenen, er bygget i henhold til det gamle barokkteaterprinsippet (som den gamle hovedscenen), men med all den fleksibilitet som moderne teaterteknikk kan gi: Flyttbare prosceniumstårn som også kan flyttes helt bort, et mellomområde mellom sal og scene med seks løftebord som enten kan benyttes som orkestergrav eller danne start på publikumstribuner fra minus en meter til flatt gulv, tribuneoppbygg med stoler som er flyttbare og sidescener som også kan romme publikum om man skulle ønske å løse en forestilling på den måten. Hovedscenen er 18 meter bred, 16 meter dyp og måler 22 meter fra scenegulv til snorloft. Scenegulvet er her som i Studioscenen bygd opp over en total scenekjeller ved hjelp av lukeelementer på 1 x 2 meter. Trøndelag Teaters hovedscene er den nest største teaterscenen i Norge.

Teaterkomplekset tilbyr mange muligheter for teaterkunsten. Scenene samlet gir et usedvanlig skjerpet instrument for utviklingen av teaterformer. Man kan skreddersy forestillinger etter behov for de forskjellige scenene. Eldre teaterformer finner lett sin form på Gamle Scene og i Theatercaféen (hvis man skulle ønske det), nye former kan formes av eller forme de nye scenene. Teaterkomplekset kan tilfredsstille en publikumstilgang fra seksti til over fem hundre publikummere på de fem scenene. Totalt har teatret et publikumspotensiale på ca tolv hundrede publikummere daglig, om man ikke velger å spille ettermiddagsforestillinger på den nye hovedscenen i tillegg til vanlig kveldsdrift på samtlige fem scener.

Det vil eksistere store muligheter for samarbeide med teatre utenfor institusjonen (frie teatergrupper, symfoniorkestret, ballett, opera, etc.) Man kan ta imot gjestespill og turnéer av forskjellig slag uten at det behøver å påvirke teatrets øvrige daglige drift.

De store verksteder og montasjehall ligger på samme plan som fire av scenene. Muligheter for rasjonell drift foreligger i takt med økende økonomiske tilganger fra eierne og/eller inntekter av samarbeidsprosjekter og eventuell utleievirksomhet.

Et utall av driftsmuligheter befinner seg innenfor husets vegger. Fasit på et perfekt teaterbygg finnes ikke, men innenfor de rammer som lå til grunn for dette teaterbygget, er dette bygget et bra utgangspunkt. Teatret rommer to hundre års visdom og representerer mulighetene til to hundre års ny erfaring under samme tak.