Bakgrunnsmateriell
I forbindelse med denne oppsetningen av Vildanden har vi et ønske om å engasjere og forberede elevene i enda større grad enn tidligere. Vi har derfor valgt å tenke nytt når det gjelder bakgrunns- og undervisningsmaterialet for forestillingen.

Vi har opprettet en Instagram-konto som vil være en viktig kilde for informasjon om stykket. Her kan man utforske videoer og bilder, og bli bedre kjent med skuespillerne, karakterene og handlingen i Vildanden.

Vi har også utviklet et komplett undervisningsopplegg, slik vi også har gjort før. Ønsker dere å bruke det, finner du dette her. De som ønsker å lese hele manuset på Vildanden finner det her.

På bakgrunn av innholdet man finner på Instagram-kontoen og i undervisningsopplegget, har vi også utarbeidet en Kahoot!, som klassen sammen kan benytte for å teste sine ferdigheter om stykket. Det er ønskelig at elevene får tid til å utforske Instagram-kontoen og gjennomføre Kahooten i forkant av teaterbesøket.

Vi håper at  materialet vi har utviklet til Vildanden, vil være lærerikt og underholdende for både lærere og elever, og vi håper at dette vil føre til økt refleksjon og gjøre teaterbesøket til en større og bedre opplevelse.

Har du spørsmål eller andre tilbakemeldinger, ta kontakt med oss på info@trondelag-teater.no

God fornøyelse!

KONKURRER MOT DINE KLASSEKAMERATER PÅ

Om Den kulturelle skolesekken (DKS)

Den kulturelle skolesekken er en nasjonal satsing på kunst og kultur til alle elever. Ordningen skal bidra til at skoleelever i Norge får møte profesjonell kunst og kultur av alle slag. DKS er et samarbeid mellom Kulturdepartementet og Kunnskapsdepartementet.