Per Ananiassen tildelt Trondheim kommunes kulturpris

Per Ananiassen tildelt Trondheim kommunes kulturpris

Under et digitalt arrangement i kveld offentliggjorde Trondheim kommune en rekke priser for året som har gått. Innen det profesjonelle kunst- og kulturfeltet går kulturprisen 2020 til Per Ananiassen. Han har i en årrekke ledet en av byens sentrale scenekunstinstitusjoner. Han var dramaturg ved Trøndelag Teater fra 2001 til 2008, og fra 2008 og ut 2020 var han leder ved Teaterhuset Avant Garden. Han ledet arbeidet med planlegging, finansiering og innflytting i Rosendal Teater, som er et fantastisk løft for teaterbyen Trondheim. Samtidig skiftet også teaterhuset navn til Rosendal Internasjonale Teater. Og nå er Per endelig kommet «hjem» igjen som dramaturg ved Trøndelag Teater.

Gratulerer!