Nye smittevernanbefalinger fra Trondheim kommune

Nye smittevernanbefalinger fra Trondheim kommune

Trondheim kommune har nå innført påbud om bruk av munnbind på offentlige steder. I tråd med dette ber vi vårt kjære publikum om å benytte munnbind til og fra teatret, i teatrets foajéområde og når du sitter i salen. 

Vi gjør også oppmerksom på at vi har lav terskel for å sende ansatte til testing og at det kan forekomme avlysninger hvis vi ikke rekker å få testsvarene i tide.

Velkommen i teatret.