Ledige stillinger

TEATERSJEF

Nåværende teatersjef fratrer sin stilling 31. desember 2018. I den forbindelse søker vi hans etterfølger som teatersjef i et åremål på fire år.

Teatersjefen er teatrets øverste leder / administrerende direktør og rapporterer til styret. Vi søker en teatersjef som kan skape teater av høy kunstnerisk kvalitet, er nyskapende og har gode lederegenskaper.

Eventuelle spørsmål om stillingen rettes til styreleder Terje Roll Danielsen (930 44 800) eller direktør Jon Kristoffer Stokkan (928 45 104).

Skriftlig søknad sendes til:

Trøndelag Teater AS
v/ direktør Jon Kristoffer Stokkan
Postboks 3549 Hopitalsløkkan
7419 Trondheim

eller på e-post: jon.stokkan@trondelag-teater.no

Søknadsfrist: 20. april 2017

Your browser is too old to view this site properly. You will need to install any modern web browser in order to see this page properly.